søndag 29. november 2015

Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

Denne uken har vi fått i praktisk oppgave å lage en blogg i forbindelse med studiet. Kurset jeg tar heter Skolebiblioteket rolle for elevens læringsarbeid og vil drøfte skolebibliotekenes rolle for elevens læringsutbytte som en del av en pedagogisk satsing. Det vil også fokusere på hvilken digitale muligheter skolen kan gi og hvordan bibliotekene kan bidra på denne læringsarenaen.


Du kan lese mer om studiet her: Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

Jeg synes dette er veldig interessant tema i vårt digitale informasjonssamfunn, hvor nye medier blir mer brukt i skolenhverdagen.